John Henry Sale Up To 50%

Chương trình bắt đầu từ 0 giờ ngày 10.07.2020 đến hết 23:59 ngày 19.07.2020

-40%
mau_BLUE mau_BLUE

360,000₫ 600,000₫

Áo sơ mi WS19FH85P-SC

-40%
mau_NAVY mau_NAVY

420,000₫ 700,000₫

Áo sơ mi WS19FH91T-SCUS

-40%
mau_PINK mau_PINK

330,000₫ 550,000₫

Áo sơ mi WS19FH62D-SD

-40%
mau_PINK mau_PINK

360,000₫ 600,000₫

Áo sơ mi WS19FH60T-SD

-50%
mau_NAVY mau_NAVY

400,000₫ 800,000₫

Áo sơ mi WS19FH92T-LDUS

-50%
mau_GREY mau_GREY

350,000₫ 700,000₫

Áo sơ mi WS19FH93T-LDBB

-40%
mau_BLUE  Áo thun cổ bẻ KS19FH72T-SC

420,000₫ 700,000₫

Áo thun cổ bẻ KS19FH72T-SC

-40%
mau_BLUE mau_BLUE

420,000₫ 700,000₫

Áo thun cổ bẻ KS19FH78C-SC

-40%
mau_RED mau_RED
-50%
mau_RED mau_RED

350,000₫ 700,000₫

Áo sơ mi WS19FH67P-LDBB

-50%
mau_BLACK mau_BLACK

400,000₫ 800,000₫

Áo sơ mi WS19FH79T-LD

-50%
mau_WHITE ST mau_WHITE ST

350,000₫ 700,000₫

Áo sơ mi WS19FH74C-LD